raport NIK: mięso sprzedawane bez kontroli weterynaryjnej!

ciąg dalszy tematu mięsa… tym razem o jakości tego surowca. W związku z tym, że spożycie i zapotrzebowanie rośnie w szybkim tempie, mięso jest powszechnie dostępne; w supermarkecie, hipermarkecie, targu, a także „ekologiczne” od rolnika. Często kierujemy się wyborem niepewnego źródła z nadzieją, że przykładowa kiełbasa z własnego uboju ma mniej konserwantów, fosforanów, ma smak jak dawniej. Zastanawiałeś się czy mięso które masz na talerzu jest zbadane weterynaryjnie? Głównym zagrożeniem dla naszego zdrowia są pasożyty, wywołujące wiele groźnych dla ludzi chorób m.in.  włośnicę… a raport NIK nie pozostawia złudzeń, mięso bez kontroli weterynaryjnej masowo jest wprowadzane na krajowy rynek.

NIK informuje : Nadzór nad ubojem gospodarczym zwierząt i handlem produktami pochodzącymi z tego uboju na rynku krajowym był niedostateczny.

Kontrolerzy dopatrzyli się nieskuteczności w działaniach Inspekcji Weterynaryjnej, dotyczących bezpieczeństwa żywności, przede wszystkim w zakresie nadzoru nad ubojem zwierząt w gospodarstwach i utylizacją powstających tak odpadów szczególnego ryzyka. Nie weryfikowano uprawnień do uboju zwierząt w gospodarstwach.

niekontrolowany i nielegalny handel mięsem na targowiskach

Wskutek niewystarczającego bieżącego nadzoru ze strony powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii dochodziło do ignorowania norm prawnych w tym zakresie. W konsekwencji doprowadziło to do niekontrolowanego i nielegalnego handlu mięsem i jego przetworami na rynku krajowym przy lekceważeniu zasad bezpieczeństwa żywności. Uchybienia dotyczyły częstotliwości kontroli przeprowadzanej na targowiskach.

Powiatowi lekarze weterynarii nie podejmowali odpowiednich działań, nie kontrolowali podmiotów, które nie zgłosiły prowadzenia działalności związanej z produkcją żywności, nie były więc uwzględniane w stosownych rejestrach.

brak kontroli nad produkcją mięsa w sklepach wielkopowierzchniowych

Natomiast pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną nie wypracowano – pomimo kilkuletniej korespondencji – zakresu kompetencji, dotyczącego nadzoru obu inspekcji nad sklepami wielkopowierzchniowymi i obiektami na targowiskach, w których dokonywany był rozbiór i przetwarzanie mięsa. Stwierdzono także przypadki nieprzekazywania pomiędzy organami inspekcji informacji o nielegalnej produkcji żywności.

Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz bezpieczeństwa żywności były niespójne, fragmentaryczne i tylko doraźnie łagodziły skutki nieprawidłowości stwierdzanych przez Inspekcję Weterynaryjną.

Nie wprowadzono skutecznych systemowych mechanizmów nadzoru m.in. nad sprzedażą targowiskową, ograniczających ryzyko wprowadzania do obrotu produktów

pochodzenia zwierzęcego bez kontroli sanitarno-weterynaryjnej.

ubój mięsa przez lokalnego rolnika bez obowiązku badania mięsa

Przepisy dotyczące uboju zwierząt na użytek własny nie naruszają wprawdzie przepisów prawa unijnego, jednak utrudniają Inspekcji Weterynaryjnej skuteczną kontrolę. Ponadto, w przypadku pozyskiwania mięsa na własny użytek, nie wykluczają metody badania mięsa świń i dzików niezapewniającej pełnej wykrywalności włośni, stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

masowa skala nielegalnej produkcji mięsa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii nie zadbali o wyeliminowanie procederu wprowadzania na rynek krajowy mięsa z nielegalnego uboju, bez badań lekarsko-weterynaryjnych. Statystyki wskazują na niepokojącą skalę nielegalnej produkcji i dystrybucji takiego mięsa. Często nie zgłaszano lekarzom weterynarii ubojów zwierząt,  dokonywanych przeważnie w niehumanitarnych warunkach  i, co gorsza, wprowadzano takie mięso do obrotu na rynku krajowym.

Lekceważenie zasad bezpieczeństwa produkcji żywności stwarza zagrożenie zdrowia, a nawet życia konsumentów. Zdaniem NIK taka sytuacja wymusza wręcz zmiany zasad funkcjonowania i organizacji nadzoru sanitarno-weterynaryjnego.

Zdaniem NIK, obecnie kontrole są zbyt rzadkie i nie zapobiegają wykrywaniu sprzedaży mięsa z masowo dokonywanych ubojów gospodarczych cieląt i świń.

Kontrola obejmowała zasadniczo okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2015, ale kontrolerzy brali też pod uwagę zdarzenia wcześniejsze i późniejsze, o ile miały one znaczenie dla zagadnienia bezpieczeństwa żywności.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

źródło https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-zywnosci.html