WHO: Polska najbardziej zanieczyszczonym państwem Europy!

Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie pozostawia złudzeń, Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem UE!

Polska najbardziej zanieczyszczonym państwem Europy

Top 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy otwiera Żywiec (pierwsze miejsce),  zaraz po nim jest Pszczyna (2), Rybnik (3), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7), Godów (8). Resztę miast pierwszej dziesiątki zajmuje Bułgaria.

Dalej w rankingu odnajdziemy m.in.:  Kraków (11), Skawinę (12), Nowy Sącz (14), Katowice (19), Bielsko-Białą (27), Rawę Mazowiecką (34), Sosnowiec (35), Dąbrowę Górniczą (43), a nawet Zakopane (45).

Ten niechlubny raport niewątpliwie zdominowała Polska, z udziałem miast bułgarskich, kilku czeskich i trzech włoskich ( Soresina, Settimo Torinese i Brescia).

Poniżej pełny raport WHO

zanieczyszczenie powietrzaźródło WHO, Najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie

 stężenie pyłu zawieszonego

Raport został opracowany na podstawie pomiaru pyłu zawieszonego PM2,5. Według WHO ekspozycja na wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 powoduje poważne problemy zdrowotne. Dlaczego?

Zawiera on cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży)

źródło http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=PM10_i_PM25

zanieczyszcza przemysł i co jeszcze?

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

źródło http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=PM10_i_PM25

a mogło być tak pięknie…

Europa widać świetnie sobie poradziła z ekologią. Na mapie zanieczyszczeń różnice między wschodem i zachodem UE są ogromne. Za tym sukcesem stoi również fakt, że do krajów takich jak Polska, Czechy, Bułgaria  duże przedsiębiorstwa chętnie przenoszoną te stare, nieekologiczne linie produkcyjne. A my się cieszymy, że w naszym kraju inwestuje zachodni kapitał…

 

 

Średni poziom zanieczyszcznia w europejskich miastach , WHO

stop trucicielom

Apel o czystość powietrza dotyczy na pewno przemysłowców, w tym zakresie jako mieszkańcy miast możemy domagać się przestrzegania norm emisji zanieczyszczeń. Jednak należy pamiętać, że za pojawienie się w rankingu wielu miast (np. Sucha Beskidzka) jest spowodowane zaniedbaniami spowodowanymi przez mieszkańców tych miast. Spalanie w piecach śmieci, plastików, tworzyw sztucznych a nawet gumowych, powoduje najbardziej toksyczne i rakotwórcze związki chemiczne, które są elementami smogu.

Problem jest bardzo poważny i jednocześnie bardzo trudny. W Krakowie chcąc zwrócić uwagę  na skalę problemu, w styczniu 2016r. odsłonięto tablicę poświęconą ofiarom smogu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...