Pijesz wodę filtrowaną? sprawdź na jakie niedobory żywieniowe jesteś narażony.

Reklamy dzbanków do filtrowania wody skutecznie przekonują o jej walorach zdrowotnych. Niestety nie dla każdego. Woda filtrowana jest wodą "jałową", pozbawioną wartości odżywczych, przez co prowadzi do groźnych niedoborów. Pijesz wodę filtrowaną? sprawdź na jakie niedobory żywieniowe jesteś narażony.

krystalicznie czysta woda niebezpieczna dla zdrowia

Producenci zapewniając o krystalicznie czystej wodzie uzyskiwanej dzięki ich wkładom filtrującym nie zwracają uwagi na to, że nie zawsze taki filtr jest niezbędny i przy niskim stężeniu jonów w wodzie wodociągowej jego stosowanie może być niebezpieczne dla zdrowia

Głównym zamysłem wprowadzenia filtrów dzbankowych była możliwość poprawy walorów smakowych, zapachowych i barwy wody, obniżenie twardości, a także pozbawianie jej chloru i cząstek mechanicznych pochodzących z rur wodociągowych. Trzeba pamiętać, o tym, że z wody nie są usuwane wirusy i bakterie. Stosowanie filtrów może grozić zatem niedoborem ważnych dla zdrowia minerałów, a nawet zakażeniem groźnymi bakteriami, które zbierają się na filtrze.

niska zawartość cennych dla zdrowia - jonów wapnia i magnezu

Badanie zawartości wody filtrowanej i wodociągowej jednoznacznie wskazało na znaczne obniżenie stężenia jonów wapnia i magnezu w wodzie filtrowanej. Woda, która zawiera dużą ilość tych jonów, jest wodą twardą. W Polsce zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia, twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi zawierać się w przedziale 60-500 mg CaCO3/dm3 miękkiej do twardej. Przeprowadzone analizy wykazały, iż woda wodociągowa jest wodą średnio twardą wg skali twardości wody.

Rosen i in. zastosowali dzbanki filtrujące firmy Brita. Obniżenie stężenia Mg w wodzie było na poziomie 89,5 i 88,3 %. Stężenia Mg w wyniku filtracji Brita były na poziomach niższych niż ustalone przez Światową Organizację Zdrowia (minimalne wartości stężenia Mg dla wody pitnej wynoszą 10 mg/dm3). Wywnioskowano, że w przypadku filtracji wody wodociągowej w gospodarstwie domowym stężenie Mg zostało znacznie obniżone, co może być szkodliwe dla zdrowia konsumenta.

filtry nie usuwają szkodliwych chlorków

Przeprowadzone badania również wykazały, że filtry dzbankowe charakteryzowały się niską skutecznością zatrzymywania chlorków.

nie używaj filtra węglowego dłużej niż 14 dni

Stosowanie filtrów dłużej niż 14 dni, a także przechowywanie w ody w temperaturze pokojowej, powoduje zagrożenie dla zdrowia. Jest to spowodowane po pierwsze nieskutecznością filtrowania wody oraz gwałtownym namnażaniem się bakterii mezofilnych i psychrofilnych. Gizińska i in. w swojej pracy przeprowadzili również badania dotyczące liczby drobnoustrojów mezofilnych. W czwartym tygodniu stosowania filtrów zaobserwowano ich ilość na poziomie powyżej 50 jtk cm–3, co wyklucza możliwość dłuższego stosowania filtra.

Chcesz wiedzieć więcej o zdrowej diecie? Porozmawiaj z dietetykiem klinicznym www.KlinikaDobregoDietetyka.pl

 

Ewa Puszczało i wsp.,  Ocena skuteczności pracy filtrów przelewowych, 2019;13(1)

Karolina Jezierska i wsp., Metoda oceny skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych , Inżynieria Ekologiczna, nr 37, maj 2014

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...